آموزش حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه ۵ بعدی به

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک BIM؛ ساخت مدل و اینتگره کردن مدل با برنامه زمانبندی و هزینه ها در قالب 10 درس با ارائه نکات ریز. کلیه

آموزش های مرتبط با مدیریت پروژه


آموزش حرفه ای نرم افزارها و برنامه های مرتبط با مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه.


دوره های حرفه ای کانال تلگرام
  • Proje Yonetimi

Lütfen hesabınız için e-Posta adresi giriniz. Size bir doğrulama kodu gönderilecek. Doğrulama kodunu aldığınızda, hesabınız için yeni bir parola seçebileceksiniz.

آموزش حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه 5 بعدی

در دنیای رقابتی امروز و بروز شدن تکنولوژی، مدیریت پروژه ها دستخوش تغییر شده و استفاده از سیستم های نوین مدیریت پروژه به کمک نرم افزارهای حرفه ای و ساده بسیار متداول شده است. در این راستا با آموزش حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه چند بعدی با ما همراه باشیداینجا بروید.

Telegram kanalımız